ปัญหาเรื่องโทรศัพท์กับเด็ก ๆ หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาใส่ใจกับลูก เราทิ้งโทรศัพท์ให้พร้อมกับ package อินเตอร์เน็ตให้เด็กก็อยู่ได้เป็นวัน ๆ โดยไม่ต้องกวนใจเรา เอาเวลาที่เหลือไปทำมาหากินดีกว่าRead More →