ถึงแม้ส่วนใหญ่แล้วเราจะส่งลูก ๆ ไปเรียนตามปกติ และเรียนพิเศษบ้างในวันหยุดและหลังเลิกเรียน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าที่หนึ่งที่พ่อแม่พึงจะมีต่อลูกก็คือการเป็นครู Read More →