โทรศัพท์สำหรับเด็กทุกวันนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในยามจำเป็นและเร่งด่วน เพราะในบางโรงเรียนบางห้องเรียนจะให้นักเรียนเก็บโทรศัพท์ไว้ในล๊อคเกอร์ในขณะที่กำลังเรียนหนังสือ แต่โทรศัพท์นาฬิกาตัวนี้มีลักษณะเป็นนาฬิกาชนิดหนึ่งทำให้สามารถใส่ไว้ที่ข้อมือตลอดเวลา เมื่อจำเป็นก็สามารถใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องรอจนถึงเลิกเรียนRead More →