I C O N S I A M   มีโอกาสได้มาเยี่ยมชม iconsiam ครั้งแรก หลังจากเปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองเลยละครับที่ได้มาในครั้งนี้ หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจหลักจากกรมทางหลวงในช่วงตอนเช้าRead More →