โทรศัพท์กับเด็ก ภัยเงียบที่มาแบบไม่รู้ตัว

ปัญหาเรื่องโทรศัพท์กับเด็ก ๆ หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาใส่ใจกับลูก เราทิ้งโทรศัพท์ให้พร้อมกับ package อินเตอร์เน็ตให้เด็กก็อยู่ได้เป็นวัน ๆ โดยไม่ต้องกวนใจเรา เอาเวลาที่เหลือไปทำมาหากินดีกว่า และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเราหันหลังให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคำว่าพ่อแม่ และลูก ๆ แม้แรก ๆ ดูว่าไม่เสียหายอะไร เพราะเรายังไม่เห็นถึงภัยร้ายของมัน ผ่านนานวัน เดือน ปีไป เด็กเอาโทรศัพท์เป็นที่อิงอาศัย เอาโลก virtual เป็นเสมือนโลกจริง เวลามีปัญหาพ่อแม่ก็ไม่อยู่ให้ปรึกษา ทางแก้ปัญหาที่ดีก็คือเพื่อนในโลกเสมือนเหล่านี้ค่อยให้แนวคิด องศาของความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะไม่ใช่เต้นตรงที่ทอดยาวไปตามกันแล้ว เริ่มห่างออกจากกันที่ละเล็กที่ละน้อย จนสุดท้ายถึงจุด ๆ หนึ่งที่พ่อแม่เห็น เริ่มสังเกตได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ๆ แล้ว เช่น เด็ก ๆ ไม่สนใจในสิ่งที่พ่อแม่เตือน ไม่สนใจที่จะรับฟังคำสั่งสอนต่าง ๆ สั่งให้หยุดเล่นก็ไม่หยุด สั่งให้ทำอะไรต่อมิอะไรก็ไม่ทำ สุดท้ายต้องหันมาใช้มาตรการรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตี ทำร้ายร่างกาย หรือแม้แต่การทำลายโทรศัพท์อันเป็นต้นเหตุก็ตาม ผลที่ได้บอกได้เลยว่าไม่คุ้ม เพราะถึงตอนนี้คำพ่อแม่ อาจจะมีผลน้อยกว่าเพื่อนในโลกเสมือนไปแล้ว

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *