โรงเรียนก่อนนอน สอนลูกไปตามหน้าที่

ถึงแม้ส่วนใหญ่แล้วเราจะส่งลูก ๆ ไปเรียนตามปกติ และเรียนพิเศษบ้างในวันหยุดและหลังเลิกเรียน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าที่หนึ่งที่พ่อแม่พึงจะมีต่อลูกก็คือการเป็นครู 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าสำหรับลูกชายคนโตเราสอนเองเสียส่วนใหญ่ แทบจะไม่ค่อยได้เรียนพิเศษอะไรมากมาย เพราะการแข่งขันของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ไม่สูงนัก อีกอย่างในสมัยนั้นเรามีลูกคนเดียว ไม่รู้แนวทางในการส่งลูกเข้าเรียนพิเศษ เพราะเราไม่รู้จักใครเลย ต้องค่อย ๆ สอบถาม ค่อย ๆ ลองผิดลองถูกกับการเรียนของลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *